Tjänster

Medial demostration /Storseans  1,5 - 2 tim
Jag kommer gärna till din förening/ center eller din/hyrd lokal.
Jag tar kontakt med andevärlden, bevisa livet efter döden och gör det med respekt och kärlek till mottagaren, samt lämna budskap.
De kommer att med både humor och allvar ge oss en insikt om att våra nära och kära fortfarande är en del av vår vardag.

"Avslutningsvis visar jag också upp encaustic vax målning och läser in den till någon i publiken"

 

Privatsittning :

välj mellan:

Bevisföring av nära och kära som lämnat jordelivet. Ger bevis att de forfarande är en del i ditt liv. Allt sker med kärlek och respekt.

Avläsning av din aura/ vägledning –vad har hänt, vad som pågår och förutsättningar för framtiden.

Andligvägledning – När började den och varför och hur ser din andliga bana ut? Ditt nästa steg?

30- 45 min
 

"Jag spår inte i framtiden utan anser att det är i nuet vi bygger vår framtid, jag kan se förutsättningar som är på ingående med det är du med din fria vilja som har möjligheten att förändra situationen eller leva kvar i den."

 

Själsbild med tolkning

Själs bild är en symbolisk målning som beskriver din person och din aura.

Jag läser av en bild som jag målat med strykjärn & vax till dig och tonar in mig på din aura, ser vad som har hänt, vad som pågår och förutsättningar för framtiden.

Andligvägledning som tolkas hur det ser ut nu och ditt nästa steg.

45 min

 

Tarotläggning

Läggningen får man ta som rådgivning och en vägledning inget man behöver/ska följa utan man har alltid den fria viljan och personligt ansvar.

45 min

Andlighealing
Healingenergin är en andlig energi och totalt villkorslös kärlek som kommer från universum. Healern är en kanal för denna energi. Alla tillstånd kan behandlas såsom själsliga, mentala, emotionella eller fysiska. Andlig healing är ett komplement till traditionell medicin och aldrig istället för den
30-40 min

Själsresa -Regression – Att lyfta det dolda
 Regressionen börjar med att vi tillsammans skapar ett syfte för din resa, syftet ska hjälpa dig att förstå din vardag, dina behov i nutid, bli läkt och medveten.
Du ligger på massagebänken med kläder på och jag kommer hålla på två merdianpunkter för att underlätta för dig att komma åt och förlösa det du önskar förändra eller förstå.
Med min röst så guidar dig genom en inre resa där du har upplevelserna och genom samtal mellan oss kommer du närmare och djupare in i dig själv och din förståelse. Din upplevelse kommer du att minnas och vi talar med varandra under tiden. Allt sker i lugn och stillhet.
 En regression handlar om att lyfta det dolda så en läkning kan ske.
ca 60 minuter

MDT -behandling (multidimensionell terapi)
Jag fastställer ditt nuvarande energitillstånd med hjälp av flera tekniker:
-Tung och pulsdiagnostik.
-Läser av ditt energifält du har runt dej (auran).
-Tar emot de intryck och den info som kommer från ditt andliga team.
De visar mig vilka aspekter som är involverade och vad det skapas, vilka symtom och grundorsaken och vad jag kan göra för att hjälpa till. Behandlingen sker på bänk och med kläder på.
Jag använder sedan en kombination av tekniker för att fylla klientens behov.
Ex. på tekniker:
meridian, akupressur, medvetandegörande ord, andlig healing, klientens och mitt andliga team samarbetar under hela vårt möte.
Behandlingens syfte är att medvetandegöra, balansera och starta självläkningsförmågan som alla människor har. Detta sker alltid med största respekt och acceptans för varje individ.
Och det är dina önskningar om resultatet efter behandlingen som ger riktningen jag följer.
Många som kommer vet inte vad de behöver och då följer vi tillsammans med i det som dyker upp under stunden tillsammans, andevärlden får visa och sedan avgör klienten om det känns rätt för den i stunden. Jag finns för klienten, inte tvärs om.
30-45 min


Bars Access -behandling
Det finns 32 punkter (Bars) på huvudet som lagrar alla tankar och känslor, attityder, beslut och trosuppfattningar vi har eller har haft om någonting. Det kan till exempel handla om glädje, tid, medvetenhet, läkning, lugn, kontroll, pengar, kreativitet, kropp och sexualitet.
När dina Bars berörs hjälper det dig att släppa de mönster som hindrar dig från att välja det som verkligen berikar ditt liv. Du får tillgång till mer av dig själv, din kropp och livet.
45-60 min


 


  Målsättning för mig är att vara länken mellan sökande, sörjande och utvecklande människor som vill finna ro, förståelse och kärlek ...